Yöntem

Genel olarak proje, yabancı dil ve kültür nosyonuna dayalı  sosyo-kültürel ve çevresel bir faaliyet modeli geliştiren hizmetler arasında karşılıklı fayda ve menfaat sağlayan bir sinerji, bir etkinlik önermektedir: hem tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak, hem de kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilirlik oranını arttırmak.

DİLSEL VE KÜLTÜREL ARACILIK

Proje etnik yeme-içme sektörünün sürdürebilirlik kapsamındaki faaliyetlerinin önündeki muhtemel engellerin üstesinden gelmesini sağlamak ve Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Yönetmeliğine (bu yönetmelik belirli tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaktadır) uyumu kolaylaştırmak amacıyla dilsel ve kültürel aracılık yaklaşımını önermektedir. Aynı zamanda proje, yeme-içme hizmetleri için gerekli olan bazı ürünlerin satın alımlarında doğru ve uygun seçimlerin yapılmasını teşvik etmektedir.

GÖZETİM VE KATILIM

Etkinliğin stratejisinin önemli bir bölümü yeme-içme sektörüne önerilen deneylerin ardından niteliksel ve sayısal güncel veri ve bilgilerin toplanarak analizi ve restoran işletmecilerinin yüksek düzeyde katılımıyla belirli zamanlarda gözetim yapmaktır. Bu katılım restoran işletmecilerinin aktif şekilde projeyi benimsemelerini teşvik eder ve bu sayede kişiler proje süresince ve sonrasında değişimde etkili olabileceklerdir.

ÇOK SAYIDA KATILIMCININ DAHİL OLDUĞU PROJE

Proje hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli tüm becerileri ve yeterlilikleri temin edebilmek için çok sayıda katılımcının işbirliği ilişkisine dayanmaktadır. Aslında, ilgili bölgelerin her birinde (Bergamo, Brescia ve Milano) dilsel ve kültürel aracılık faaliyetleri ile ilgilenen şahıs ve kuruluşlar bulunmaktadır; (RUAH Kooperatifi, Zavidovici’deki ADL Derneği ve Milano Üniversitesi Dil ve Kültür Bilimleri Aracılık Bölümü). Ayrıca yeme-içme sektörünün faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların toplanmasını yöneten kurumlar da mevcuttur (Amsa, Aprica). Proje, 2020 Plastikle Mücadele Proje Teklif Çağrısının müdahillerinden Fondazione Cariplo ve kompostlanabilir biyoplastik sektörünün lider şirketi Novamont tarafından finanse edilmektedir.