Faaliyetleri / atılacak adımlar

Etnik yeme-içme sektörünün katılımı ve projenin yürütülmesi için operasyonel adımlar aşağıdaki gibidir:

PROJENİN HAZIRLANMASI VE LANSMAN

FAALİYETLER

İÇERİK ANALİZİ
DENEMELERİN HAZIRLANMASI

Projenin tanıtılacağı yeme-içme sektöründeki işletmelerin listesinin (yaklaşık 400 işletme) ve ilgili stratejik haritanın oluşturulması, SUP Yönetmeliğinin (Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Yönetmeliği) incelenmesi ve uygulanmasındaki olası kritikliklerin, elzem olan ve endişe yaratabilecek hususların anlaşılması ve tespiti; atık ayırmada yapılan başlıca hataların ve bunun sonucunda ortaya çıkan kritikliklerin, tehlikenin anlaşılması.

Yeme-içme sektör işletmecileri ile yapılacak görüşmeler için anket formlarının yazılması; projenin web sitesinin ve dağıtılacak bilgi ve malzemelerin hazırlanması, proje kapsamındaki farklı dillere çevrilmesi; yeme-içme sektörü faaliyetlerine ilişkin verilerin toplanması için bilgisayar/akıllı telefon uygulamasının (app) oluşturulması; proje konularında kültürel aracıların seçilmesi ve eğitimi.

NETİCE

Yeme-içme sektörü faaliyetleri kapsamında tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımıyla ilgili sorunlar, imkan ve fırsatlar hakkında bilgi sağlanması; kompostlanamayan tek kullanımlık plastik ürünlerin yerini alacak mevcut ve uygun ürünlere genel bakış; imkan dahilinde projenin kapsayacağı yeme-içme  faaliyetlerinin adres tespiti ve haritalanması.

DENEYLER VE İZLEME

FAALİYETLER

ÖN TAAHHÜT
KATILIM TAAHHÜDÜ
İZLEME

Projeyi sunmak ve projeye katılım ilgisini soruşturmak ve teyit etmek için potansiyel olarak olanak dahilinde uygun tüm yeme-içme işletmeleri ile iletişime geçilir.

Amsa ve Aprica derneklerinin personeli ile seçilen aracılar projeye katılan yeme-içme sektörü işletmecilerini (tahmini 80 işletme) ziyaret ederek onlarla tek kullanımlık plastik ürünler ve ayrıştırılmış atık toplama konularında bir eğitim buluşması gerçekleştirirler. Bu buluşma esnasında işletmeciler bir anket yanıtlarlar. Katılımcı tüm yeme-içme işletmelerine proje tarafından sağlanan kompostlanabilir gıda kitleri verilir ve bazılarına atıklarının ürün analizi yapılması teklif edilir.

Deneme süresinin sonunda, ilgili yeme-içme sektörü işletmecileri ile tekrar görüşülür ve kendilerine katılım diplomaları takdim edilir. Gıda kiti denemesi hakkında katılımcıların görüşleri alınır ve SUP tarafından yasaklanan ürünlerin yerine kullanılan ürünlerin kullanım seviyesi değerlendirilir. Yapılan atık analizlerinin sonuçları ilgili işletmelere takdim edilir.

NETİCE

Tek kullanımlık kompostlaştırılamayan plastik ürünlerin azaltılması ve ilgili yeme-içme faaliyetlerinin atık ayrıştırılmasının en az %80 oranda iyileştirilmesi; Covid salgınına bağlı olağanüstü durumunun tek kullanımlık plastik ürün kullanımı ve paket servis ve eve teslim hizmetleri üzerindeki etkisinin anlaşılması; yeme-içme servisi faaliyetlerinin şehrin sosyal yapısına daha fazla entegrasyonunun sağlanması.

SONUÇLARIN RESMİLEŞTİRİLMESİ VE PAYLAŞIMI

FAALİYETLER

Elde edilen sonuçlar ve toplanan bulgular farklı sektörlerden uzmanlar ile tartışılır ve ilgili üç farklı bölge belediyelerine (Bergamo, Brescia, Milano) ayrı ayrı yapılan açık görüşmeler ile sunulur. Projede kullanılan model resmi bir rapor ve işletim kılavuzu ile kayıt altına alınır, bu sayede proje bilgileri farklı bölgelere de aktarılabilir.

NETİCE

Projeden elde edilen sonuçların ve geleceğe yönelik olası önerilerin genel değerlendirilmesi; denenen modelin Bergamo, Brescia ve Milano bölgelerine ve ilgili kurumlarına aktarımı; proje modelinin ilgilenen farklı bölge belediyelerine iletilmesi; atık ayrıştırma ve toplama ile uğraşan şirketler için faydalı bilgilerin toplanması.